Γενική Συνέλευση για ανάδειξη νέου Δ.Σ. στον Δίωνα Κυπαρισσίας

Πρόσκληση προς τα μέλη του για σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κάνει ο Δίωνας Κυπαρισσίας, με σκοπό μέσα από τη διαδικασία να αναδειχθεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο…

Αναλυτικά η πρόσκληση αναφέρει:
Καλούνται όλα τα μέλη της Γ.Α.Ε.Τ. «Δίων ο Κυπαρισσεύς» σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Ιουλίου 2020, ημέρα Σάββατο, στη Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Κυπαρισσίας, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει στις 10.30 και θα λήξει στις 15.00. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το επόμενο Σάββατο 27 Ιουνίου 2020, στον ίδιο τόπο και τις ίδιες ώρες.

 

Συντάκτης: Δημήτρης Τσερεντζούλιας